Okno dialogowe menedżera dodatków

Okno dialogowe Menedżera dodatków kontroluje sposób ładowania modułów COM (Common Object Model) języka Visual Basic for Applications. Możesz przełączać moduły między załadowanymi i rozładowanymi lub uruchamiać moduły podczas uruchamiania BricsCAD.

  1. Dostępne dodatki
  2. Opis
  3. Zachowanie wczytywania

Dostępne dodatki

Wyświetla nazwy i status modułów VBA COM dostępnych w BricsCAD. „VBA COM” jest skrótem od Visual Basic for Applications Common Object Model.

Opis

Opisuje wybrany moduł VBA COM, jeśli istnieje.

Zachowanie wczytywania

Określa sposób ładowania modułów.

Załadowany/Rozładowany
Przełącza moduł między załadowanym i rozładowanym.
Załaduj przy starcie
Ładuje moduły po uruchomieniu BricsCAD.
Wiersz poleceń
Ładuje moduły za pomocą wiersza poleceń.