Okno dialogowe Edycja odniesienia

Okno dialogowe Edycja odniesienia umożliwia edycję odniesień do bloków i rysunków, do których istnieją odniesienia zewnętrzne.

  1. ŚCieżka
  2. Opis
  3. Nazwa odnośnika
  4. Podgląd
  5. Wybierz jednostki zagnieżdżone
  6. Ustawienia

ŚCieżka

Wyświetla nazwę ścieżki.

Opis

Wyświetla opis ścieżki.

Nazwa odnośnika

Wyświetla nazwę bloku i bloków zagnieżdżonych, jeśli istnieją.

Podgląd

Wyświetla podgląd bieżącego odniesienia.

Wybierz jednostki zagnieżdżone

Określa sposób obsługi zagnieżdżonych bloków/odnośników.

AUtomatycznie
Automatycznie dołącza zagnieżdżone jednostki.
Podpowiedź
Uwzględnia zagnieżdżone elementy, wybierając je po zamknięciu okna dialogowego przez naciśnięcie OK.

Ustawienia

Określa sposób traktowania elementów podczas edycji.

Włącz unikalne warstwy oraz nazwy symboli
Przełącza użycie $0$ w warstwie i innych nazwach.
Wyświetlaj definicje atrybutów do edycji
Przełącza włączanie atrybutów.
Zablokuj obiekty, które nie znajdują się w zestawie roboczym
Przełącza blokowanie elementów, które nie są edytowane.