Dodawanie użytkowników i wysyłanie zaproszeń

Do projektu można dodawać użytkowników:

 1. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
 2. Kliknij Użytkownicy.
 3. Kliknij Zaproś użytkowników.
  Zostanie wyświetlone okno Zaproś użytkowników - Krok 1.
 4. Wyszukaj i dodaj jeden lub więcej kontaktów:
  • Wprowadź nazwę lub adres e-mail kontaktu.
  • Kliknij .

   Kontakt pojawi się w panelu kontaktów.

  • W razie potrzeby dodaj kolejny kontakt.
 5. Włącz Wyślij wiadomość z zaproszeniem.
 6. W stosownych przypadkach wprowadź wiadomość, która zostanie dołączona do wiadomości e-mail z zaproszeniem.
 7. Kliknij Dalej.
  Zostanie wyświetlone okno Zaproś użytkowników - Krok 2.
 8. Wybierz odpowiednie role do przypisania wybranym użytkownikom.
 9. Jeśli projekt ma książkę adresową, można to zrobić:
  1. wybierz książkę adresową, aby dodać użytkownika(ów).
  2. wybierz organizację, aby dodać do niej użytkowników.
 10. Kliknij Dodaj użytkownika.
Wyskakujące okna informują o pomyślnym dodaniu użytkowników do projektu i wysłaniu wiadomości z zaproszeniem.