Bricsys 24/7 Viewer

Przeglądarka Bricsys 24/7 Viewer umożliwia przeglądanie ponad 70 formatów plików bez dodatkowego oprogramowania.

Obsługiwane formaty plików to:

Format Rozszerzenie pliku
Tekst asm, bat, c, css, cpp, cxx, gene, h, hxx, idh, idl, inl, java, log, lsp, rss, sql, tpl, text, txt, xml
Obraz bmp, gif, jpg, jpeg, pcx, pgm, pict, png, ppm, tga, tif, tiff, xbm, xpm, xwd, ai , psd
Office doc, docx, dot, dotx, mpp, odf, odg, odp, ods, odt, potx, pps, ppsx, ppt, pptx, rtf, xls, xlsb, xlsx, xlt, xltx, vsd
CAD dwg, dwf, dwfx, dxf, dgn, plt, hp, hpg, hpg, ifc*
Inne htm, html, pdf, ps, zip

(*) Obsługiwany jest tylko IFC2×3 (widok koordynacji 2.0).

Otwórz przeglądarkę Bricsys 24/7 Viewer

 1. Upewnij się, że wybrane jest okno szczegółów dokumentu.
 2. Kliknij Otwórz w przeglądarce Viewer.

  Zostanie otwarta przeglądarka Bricsys 24/7 Viewer.

Nawigacja w przeglądarce Bricsys 24/7 Viewer

Przeglądarka Bricsys 24/7 Viewer zawiera:
 1. Pasek menu
  • Miniatury: pokaż lub ukryj miniatury
  • Dodaj adnotację
  • Pobierz
  • Drukuj do PDF
  • Ikony Widok, Przybliż i Obróć.
  • Ikona adnotacji: pokaż lub ukryj adnotacje

   Licznik wskazuje liczbę adnotacji w dokumencie.

 2. Okienko miniatur

  Dla każdej dostępnej strony wyświetlana jest miniatura.Kliknij miniaturę, aby otworzyć odpowiednią stronę.

 3. Aktualny widok dokumentu

  Wybrana miniatura zostanie podświetlona, a wyświetlany obszar zostanie wskazany.

 4. Pasek Stanu

  Dostępne układy lub arkusze dokumentu są wyświetlane za pomocą kart.

 5. Panel adnotacji