Eksport otwartych lub ukończonych zadań

Szczegóły dokumentu i poprawki można wyeksportować do pliku Excel:

  1. Kliknij Zadania na pasku narzędzi.
  2. Kliknij Otwórz zadania w menu narzędzi, aby wyświetlić nieukończone zadania, lub kliknij Ukończone zadania w menu narzędzi, aby wyświetlić ukończone zadania.
  3. Kliknij Eksportuj do .xls.
Plik Excel zawierający wybrane zadania zostanie zapisany w folderze pobierania.