Polecenie POZIOMEWG

Tworzy poziome ograniczenie geometryczne na elementach 2D.

BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM

Ikona:

Opis

Tworzy wiązanie poziome w celu zapewnienia, że jednostka liniowa lub para punktów pozostaje równoległa do osi x.

Metody tworzenia wiązania poziomego

Polecenie to posiada 2 metody rozpoczęcia tworzenia wiązania poziomego:
  • Wybierz element
  • 2 Punkty
Wybierz element
Utwórz wiązanie poziome, wybierając jednostkę liniową, która będzie równoległa do osi x.
2 Punkty
Rozpocznij tworzenie wiązania poziomego, określając pierwszy punkt równoległy do osi x:
Wybierz drugi punkt:
Określ drugi punkt, który ma być poziomy względem osi x. Pierwszy punkt utrzymuje swoją pozycję, podczas gdy drugi punkt przesuwa się, aby stać się poziomym względem pierwszego punktu.