Polecenie ABWYWINIĘCIE

Tworzy kołnierz bazowy (początkowy).

BricsCAD Mechanical

Ikona:

Opis

Tworzy bazowy (początkowy) kołnierz części arkusza blachy z zamkniętego płaskiego profilu.

Note: Kołnierz bazowy jest tworzony dla każdej wybranej zamkniętej polilinii lub regionu. W Przeglądarce Mechanicznej obiekt i kołnierz są dodawane dla każdego elementu.

Opcje w ramach polecenia

Góra
Kołnierz jest wyciągany na górze elementu podstawowego.
ŚRodek
Kołnierz jest wyciągany na górze elementu podstawowego.
WDół
Kołnierz jest wytłaczany poniżej elementu podstawowego.
Note: Jeśli Asystenta skrótów klawiszowych jest włączony, możesz przełączać różne opcje, naciskając Ctrl.
Akceptuj model
Zaakceptuj bieżące wyciągnięcie.