Tworzenie podmiotów

Na rysunku można tworzyć różne typy elementów. Elementy rysunkowe mogą być bardzo proste, takie jak linie, okręgi, łuki, punkty i promienie, lub złożone, takie jak polilinie, splajny i płaszczyzny. W BricsCAD oprócz elementów 2D można również tworzyć elementy powierzchni 3D lub bryły 3D.

Aby jeszcze bardziej uzupełnić rysunek, BricsCAD zapewnia szereg narzędzi do dodawania tekstu, kreskowania i wymiarów.

Ogólna procedura tworzenia nowych podmiotów

Nowe elementy są tworzone przy użyciu bieżących ustawień tworzenia elementów na bieżącej warstwie w płaszczyźnie XY bieżącego układu współrzędnych, domyślnie jest to Światowy Układ Współrzędnych (GUW).

  1. (opcjonalnie) Ustaw bieżącą warstwę.
  2. (opcjonalnie) Dostosuj właściwości tworzenia encji w sekcji Ogólne w panelu Właściwości .
  3. Uruchom polecenie.
  4. Wykonaj polecenie zgodnie z monitami poleceń.