Polecenie LINPOLUKRYJ

Zamyka panel wiersza poleceń.

BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM

Opis

Zamyka panel wiersza poleceń, aby ukryć go w bieżącym obszarze roboczym. Jeśli panel wiersza poleceń jest ułożony w stos po jego zamknięciu, karta lub ikona wiersza poleceń jest usuwana ze stosu.