Polecenie KORYTARZEDYCJA

Dodaje lub usuwa regiony dla wybranego korytarza.

BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM

Ikona:

Metoda

Polecenie KORYTARZEDYCJA może być używana do:

  • Dodawanie lub usuwanie linii bazowych dla wybranego korytarza.
  • Dodawanie, usuwanie, dzielenie lub scalanie regionów dla wybranego korytarza.
  • Dodawanie stacji do wybranego korytarza.

Opcje w ramach polecenia

Dodaj linię bazową
Dodaje nową linię bazową korytarza.
Usuń linię bazową
Usuwa linię bazową korytarza.
Dodaj region
Dodaje nowy region do wybranej linii bazowej korytarza.
Wprowadź stację początkową regionu
Umożliwia wprowadzenie punktu początkowego wzdłuż linii wyrównania 3D.
Wprowadź stację końcową regionu
Umożliwia wprowadzenie punktu końcowego wzdłuż linii wyrównania 3D.
Uwaga: Dostępne interwały są wyświetlane w oknie poleceń.
Usuń region
Usuwa zaznaczony region.
całą Linie Bazową
Umożliwia wybranie całej linii bazowej.
Według indeksu
Umożliwia wprowadzenie indeksu odpowiadającego linii bazowej/regionowi.
Uwaga: W przypadku regionów wskaźnik jest obliczany od stacji początkowej regionu do stacji końcowej regionu.
według Nazwy
Umożliwia wybranie linii bazowej/regionu według jego nazwy.
według Zakresu
Umożliwia wybranie linii bazowej/regionu zakresu.
Wybierz początek zakresu regionu
Umożliwia wskazanie regionu początkowego.
Wybierz koniec zakresu regionu
Umożliwia wskazanie regionu końcowego.
Uwaga: Dostępne opcje są wyświetlane w oknie poleceń.
Dodaj stację
Dodaje stację do regionu.
Wprowadź stację początkową regionu
Umożliwia wprowadzenie punktu początkowego wzdłuż linii wyrównania 3D.
Wprowadź stację końcową regionu
Umożliwia wprowadzenie punktu końcowego wzdłuż linii wyrównania 3D.
Uwaga: Dostępne interwały są wyświetlane w oknie poleceń.
Podziel Region
Dzieli wybrany region.
Scal Region
Scala Regiony