Polecenie MVSETUP

Tworzy wiele rzutni przestrzeni papieru i edytuje je.

BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM

Opis

Tworzy wiele rzutni przestrzeni papieru, a następnie wyrównuje je, obraca i skaluje.

Uwaga: Polecenie to działa w różny sposób, w zależności od tego, czy rozpoczyna się na karcie Model, czy Arkusz.
Uwaga: Polecenie to można wprowadzić w sposób przezroczysty.

Metoda

Istnieją dwie metody korzystania z polecenia MVSETUP:

  • W zakładce Model.
  • W zakładce Arkusz.

Opcje w ramach polecenia

Tak
Przełącza na kartę Arkusz.
Nie
Pozostań w zakładce Model.
Wyrównaj
Przesuwa ekran w rzutni w celu wyrównania go z punktem bazowym w rzutni odniesienia.
Uwaga: W zależności od względnego położenia dwóch rzutni, wyświetlanie przesuniętej rzutni może zostać przesunięte poza granicę rzutni.
Pod kątem
Przesuwa widok w drugiej rzutni na określoną odległość i pod określonym kątem.
Wyrównanie poziome
Przesuwa widok w drugiej rzutni w pionie, aby wyrównać punkt bazowy i punkt kontrolny w poziomie.
Wyrównanie pionowe
Przesuwa widok w drugiej rzutni w poziomie, aby wyrównać punkt bazowy i punkt kontrolny w pionie.
Obróć widok
Obraca widok w rzutni o określony kąt.
Uwaga: Gdy zmienna VPROTATEASSOC jest WŁączona, wyświetlacz w rzutni jest obracany, jeśli rzutnia jest obracana.
Cofnij
Cofa poprzednie działanie i powraca do wiersza opcji.
Utwórz
Tworzy rzutnie w bieżącym układzie.
Usuń obiekty
Usuwa jednostki rzutni.
2 - standardowa inżynieria
Tworzy 4 rzutnie wstępnie ustawione na górny, przedni, prawy i południowo-wschodni izometryczny punkt widzenia.
3 - szyk rzutni
Tworzy żądaną liczbę rzutni.
Skalowanie rzutni
Określa skalowanie wewnątrz rzutni.
Interaktywnie
Skaluj każdą rzutnię osobno.
Jednolity
Równomierne skalowanie wszystkich rzutni.
Cofnij
Cofa wszystkie operacje wykonane przez bieżącą sesję poleceń MVSETUP.
Naukowy
Skaluje rzutnię w skali naukowej.
Dziesiętne
Skaluje rzutnię w skali dziesiętnej.
Inżynieria
Skaluje rzutnię w skali inżynierskiej.
Architektoniczny
Skaluje rzutnię w skali architektonicznej.
Metryczny
Skaluje rzutnię w skali metrycznej.