Panel Kompozycje BIM

Panel kompozycji BIM umożliwia przypisanie kompozycji do dowolnej bryły w modelu BIM.

  1. Menu
  2. Lista typów kompozycji
  3. Szukaj
  4. Dostępne kompozycje

Menu

Otwórz okno dialogowe materiałów...
Otwiera okno dialogowe Materiał fizyczny, które umożliwia tworzenie, modyfikowanie i usuwanie materiałów fizycznych.
Otwórz okno dialogowe kompozycji...
Otwiera okno dialogowe Kompozycje, które umożliwia tworzenie, modyfikowanie i usuwanie kompozycji.
Otwórz okno dialogowe projektu...
Otwiera okno dialogowe Informacje o projekcie BIM, które umożliwia kontrolowanie położenia, właściwości i zawartości baz danych Projektu i Centralnej.
Pokaż tylko kompozycje w projekcie...
Wyświetla tylko kompozycje, które są używane w projekcie.

Lista typów kompozycji

Wyświetla kompozycje wybranej kategorii (wszystkie typy, ogólne, dachowe, stropowe, ścienne) w bazie danych Biblioteki.

Szukaj

Filtruje listę kompozycji. Wyświetlane są tylko kompozycje zawierające aktualne wyszukiwane hasło.

Dostępne kompozycje

Wyświetla wszystkie dostępne kompozycje.

Po dwukrotnym kliknięciu kompozycji otworzy się okno dialogowe Kompozycje.