Panel profili BIM

Panel Profile BIM oferuje centralną lokalizację dostępu do profili standardowych i niestandardowych.

  1. Menu
  2. Domeny
  3. Normy
  4. Pasek wyszukiwania

Menu

Otwórz okno dialogowe materiałów...
Otwiera okno dialogowe Materiał fizyczny, które umożliwia tworzenie, modyfikowanie i usuwanie materiałów fizycznych.
Otwórz okno dialogowe profili...
Otwiera okno dialogowe Profile, które umożliwia tworzenie, modyfikowanie i usuwanie profili
Otwórz okno dialogowe projektu...
Otwiera okno dialogowe Informacje o projekcie BIM, które umożliwia importowanie profili z plikami XML/CSV w bazie danych projektu, kontrolowanie lokalizacji, właściwości i zawartości baz danych Projektu i Centralnych.
Wyświetlaj w projekcie jedynie profile...
Wyświetla tylko profile używane w projekcie.

Domeny

Filtruje profile na podstawie domeny.

Normy

Filtruje profile na podstawie normy krajowej. Zwróć uwagę, że możesz ustawić, które standardy będą widoczne w panelu Profile w Ustawieniach (standardy profilu), domyślnie wszystkie standardy są widoczne.

Pasek wyszukiwania

Wyszukaj określone profile za pomocą paska wyszukiwania.