Kontrola widoku

W BricsCAD® można sterować wyświetlaniem rysunku na różne sposoby:

  • Za pomocą myszy i klawiatury
  • Używając poleceń Widoku
  • Korzystając z widżetu Patrz od
Najczęściej używane manipulacje widokiem to:
Działanie Mysz Polecenie PatrzOd
Zakresy widoków Kliknij dwukrotnie kółko przewijania Powiększ > Zakresy Kliknięcie strefy wyzwalania powoduje obrócenie widoku i powiększenie do zakresu rysunku.
Zoom Kółko przewijania Po > większPo > mniejsz
Przesuń Przytrzymaj kółko przewijania
Note: Gdy zmienna systemowa MBUTTONPAN = ON
Przesuń
Przywróć widok planu (widok z góry) Planowanie > Bieżących LUW Kliknij środkową strefę wyzwalania