Zwracanie wypożyczonej licencji sieciowej na serwer

Jeśli masz połączenie z serwerem licencji, możesz zwrócić licencję mobilną na serwer.
  1. kliknij przycisk Roaming... w oknie dialogowym Informacje o licencjonowaniu Okno dialogowe.
    Zostanie otwarte okno dialogowe Roaming .
  2. Kliknij przycisk Checkin .
  3. Uruchom ponownie BricsCAD® , aby zastosować Zmiany.