Roaming licencji sieciowej na komputerze Klienta

Licencja sieciowa może być mobilna, aby używać BricsCAD® bez połączenia z serwerem licencji (praca poza biurem, w domu, ...).

Kiedy licencja sieciowa jest używana na komputerze klienta, przycisk Roaming ... jest wyświetlany w oknie dialogowym Informacje licencyjne .

  1. Jeśli komputer jest połączony z serwerem licencji przez serwer proxy, kliknij przycisk Ustawienia proxy, aby skonfigurować ustawienia proxy dla licencji sieciowej.
  2. Kliknij przycisk Roaming... .
    Zostanie otwarte okno dialogowe Roaming .
  3. Wprowadź liczbę dni, przez które chcesz sprawdzić licencję na roaming i kliknij przycisk Wyloguj .
  4. (Opcjonalnie) Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz automatycznie odświeżać okres roamingu za każdym razem, gdy komputer jest połączony z serwerem.
  5. Uruchom ponownie BricsCAD® , aby zastosować zmiany.