Korzystanie z licencji sieciowej na komputerze Klienta

Po aktywowaniu licencji sieciowej na serwerze licencji można z niej korzystać na komputerach klienckich.
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Jeśli uruchamiasz BricsCAD® po raz pierwszy, kliknij przycisk Aktywuj licencję w BricsCAD Launcher okno dialogowe.
    • W przypadku zastąpienia lub uaktualnienia istniejącej licencji uruchom polecenie MENADŻERLICENCJI, kliknij Zarządzaj licencją, a następnie kliknij Modyfikuj.
  2. Zaznacz opcję Licencji sieciowejw oknie dialogowym Aktywuj BricsCAD.
  3. Wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera licencji w polu Nazwa lub adres serwera.
  4. (Opcjonalnie) Wpisz numer portu w polu Numer portu.
  5. Jeśli komputer jest połączony z serwerem licencji przez serwer proxy, kliknij przycisk Ustawienia proxy, aby skonfigurować ustawienia proxy dla licencji sieciowej.
  6. Kliknij przycisk OK .