Licencja pojedyncza lub zbiorcza: aktywacja online

Aktywacja licencji BricsCAD® wymaga połączenie z Internetem.
 1. Uruchom BricsCAD® .
  Note: Po wygaśnięciu okresu próbnego kliknij Aktywuj Licencja w oknie dialogowym BricsCAD Launcher, i przejdź do kroku 5.
 2. Uruchom polecenie LICENSEMANAGER.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer licencji BricsCAD.
 3. Kliknij opcję Zarządzaj licencją .
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Informacje dotyczące licencji.
 4. Kliknij przycisk Modyfikuj .
  Okno dialogowe BricsCAD License Manager > Activate BricsCAD wyświetla się:
 5. Wklej klucz licencyjny w polu Klucz licencyjny .
 6. Kliknij przycisk OK .
  • Twój klucz licencyjny jest rejestrowany przez Internet.
  • Po pomyślnej aktywacji klucza licencyjnego zostanie wyświetlone okno dialogowe.
 7. Przeczytaj tekst w oknie dialogowym i kliknij przycisk Rozumiem.