Wersja próbna: aktywacja online

Aktywacja licencji próbnej BricsCAD® wymaga połączenia z Internetem.
  1. Uruchom BricsCAD® .
  2. Kliknij Rozpocznijlicencję próbną w oknie dialogowym BricsCAD Launcher.
Licencja próbna jest aktywowana przez Internet.