Wersja próbna: aktywacja offline (ręczna)

Jeśli Twój komputer nie jest połączony z Internetem, możesz aktywować licencję ręcznie za pomocą innego komputera podłączonego do Internetu.
 1. Uruchom BricsCAD® .
 2. Kliknij Aktywuj licencję w oknie dialogowym BricsCAD Launcher .
 3. Kliknij opcję Aktywuj ręcznie... w oknie dialogowym Menedżer licencji Bricsys .
  Zostanie otwarte okno dialogowe Aktywacja ręczna .
 4. Skopiuj pełną zawartość pola Identyfikator hosta komputera .
 5. Zaloguj się na stronie Bricsys na komputerze podłączonym do internetu.
 6. Kliknij ikonę Moje konto () i wybierz z menu Zarządzaj licencjami.
 7. Wybierz Aktywuj BricsCAD ręcznie .
 8. W polu Identyfikator hosta wklej identyfikator hosta komputera, na którym chcesz zainstalować BricsCAD® , i kliknij przycisk Aktywuj .
  Plik licencji jest generowany i udostępniany do pobrania.
 9. Kliknij przycisk Pobierz plik licencji .
  Plik licencji jest pobierany do domyślnego folderu pobierania.
 10. W oknie dialogowym Aktywacji ręcznej kliknij przycisk przeglądaj ().
 11. Otwórz folder, do którego skopiowałeś plik licencji, i wybierz plik.
 12. Kliknij przycisk OK .
  BricsCAD® jest uruchomiony.