Polecenie PANELSTANÓWWIDOCZNOŚCIOTWÓRZ

Otwiera panel Stany widoczności.

BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM

Ikona:

Opis

Otwiera panel Stany widoczności, aby wyświetlić go w bieżącym obszarze roboczym. Panel Stany widoczności jest wyświetlany w tym samym rozmiarze i lokalizacji, co przed jego zamknięciem lub zwinięciem. Podobnie jak każdy inny panel dokowany, panel Stany widoczności może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.

Więcej informacji na temat wyświetlania parametrów i stanów widoczności oraz zarządzania nimi można znaleźć w artykule Panel stanów widoczności.